ธุรกิจ13-10-65

“การบินไทย” เฮ ศาลเห็นชอบแก้แผนฟื้นฟู แปลงหนี้เพิ่มทุน-ลดวงเงินกู้

ศาลล้มละลายกลาง ลงความเห็นสารภาพข้อเสนอแนะขอปรับปรุงแก้ไขแผนฟื้นฟูธุรกิจการค้าของ “การบินไทย” แปลงหนี้สินเพิ่มทุนให้กับเจ้าหนี้ แล้วก็ลดวงเงินกู้ลง ด้านประธานขอให้เจ้าหนี้เชื่อถือ บริษัทฯจะกลับมาดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างผลกำไรเติบโตได้ในช่วงเวลาอันใกล้นี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เผยออกมาว่า กรณีเมื่อ 1 เดือนกรกฎาคม 2565 ประธานแผนฟื้นฟูธุรกิจการค้าของ THAI ได้ยื่น คำวิงวอนปรับปรุงแผนฟื้นฟูธุรกิจการค้าต่อเจ้าหน้าที่รักษาทรัพย์สิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาทรัพย์สมบัติได้จัดให้มีการสัมมนาเจ้าหนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขึ้นในวันที่ 1 เดือนกันยายน2565 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ซึ่งมีเจ้าหนี้ที่มีปริมาณหนี้สินรวมกัน 78.59% ของเจ้าหนี้ทั้งสิ้นที่ร่วมสัมมนาและก็ออกเสียงลงความเห็นเห็นด้วยข้อเสนอแนะขอปรับปรุงแก้ไขแผนฟื้นฟูธุรกิจดังที่กล่าวมาแล้ว ถัดมาในชั้นพิเคราะห์แผนของศาลล้มละลายกึ่งกลาง ได้มีเจ้าหนี้บางรายยื่นคำร้องถกเถียงต่อศาลล้มละลายกึ่งกลางนั้น

ธุรกิจ13-10-65

โดยปัจจุบันเมื่อวานนี้ 20 เดือนตุลาคม 2565 ศาลล้มละลายกึ่งกลางมีคำบัญชาเห็นด้วยด้วยข้อเสนอแนะขอปรับแก้แผนฟื้นฟูธุรกิจการค้าของบริษัทฯ โดยรายละเอียดคำสั่งจากศาลสรุปได้ ดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงแผนในส่วนการใช้หนี้ด้วยการแปลงหนี้สินเดิมตามแผนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้กระทรวงการคลัง สถาบันการเงินรวมทั้งเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้นั้น มีการตารางจ่ายหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละรายในกรุ๊ปเดียวกันให้ได้รับจ่ายหนี้อย่างเสมอภาคกัน โดยได้ระบุกรอบช่วงเวลาดำเนินงานไว้ใน 31 เดือนธันวาคม2567 แล้วก็ประธานแผนควรจะมีขั้นตอนดำเนินงานโดยจำต้องเรียนแล้วก็ตั้งราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมทั้งบุคลากรรวมทั้งนักลงทุนใหม่ให้สมควร ทั้งยังการกำหนดกรอบช่วงเวลาปฏิบัติการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ขอคำแนะนำกับคณะกรรมการเจ้าหนี้ ซึ่งมีแบงค์จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้คัดค้านที่ 4 เป็นเยี่ยมในคณะกรรมการเจ้าหนี้โดยตลอด ทั้ง โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว สิทธิของเจ้าหนี้ในกรุ๊ปเดียวกันจะต้องได้รับการกระทำอย่างเสมอภาคกัน และก็ประธานแผนได้อธิบายรับรองแล้วว่าจะลงความเห็นแปลงหนี้สินเดิมทุกกรุ๊ปทุกรายพร้อม เพื่อใช้หนี้ให้แก่กรุ๊ปเดียวกันได้รับการกระทำอย่างเสมอภาค คำแนะนำขอปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้ ก็เลยมีเนื้อหาขั้นตอนและก็ข้อจำกัดครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่มีกฎระเบียบใดเป็นการเลือกปฏิบัติ ประกอบกับ เจ้าหนี้ที่อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันกับแบงค์จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหลักของประเทศเหมือนกันก็มิได้มีผู้ใดกันค้าน ยิ่งไปกว่านี้ เจ้าหนี้ที่มาสัมมนารวมทั้งออกเสียง 78.59% เห็นด้วยด้วยคำแนะนำขอปรับปรุงแก้ไขแผน หมายความว่าเจ้าหนี้โดยมาก รวมทั้งเจ้าหนี้ที่ได้รับการจ่ายและชำระหนี้ รวมทั้งการแปลงหนี้สินเป็นทุนยังให้การเห็นด้วย แล้วก็ช่วยเหลือวิถีทางดังที่กล่าวมาข้างต้น นับว่าเป็นแนวทางที่ช่วยทำให้ปรับลูกหนี้มีสถานะทางด้านการเงินที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เจ้าหนี้ได้รับการจ่ายหนี้เร็วขึ้น การแปลงหนี้สินเป็นทุนก็เลยไม่ตรงข้ามพ.ร.บ.ล้มละลายฯ

2. การปรับแต่งแผนที่เพิ่มอีกกฎระเบียบสำหรับในการจ่ายและชำระหนี้ให้แก่กรุ๊ปผู้โดยสารให้ได้รับจ่ายและชำระหนี้ตามราคาบัตรขึ้นรถที่บันทึกไว้ โดยเริ่มจ่ายได้เมื่อวันที่ศาลเห็นด้วยด้วยแผนที่ปรับแต่งโดยจำต้องจ่ายให้เสร็จสมบูรณ์ข้างในวันที่ 31 มี.ค. 2567 นั้น บางทีอาจได้ผลให้ปริมาณหนี้สินที่เจ้าหนี้ผู้โดยสารได้รับใช้หนี้ใช้สินไม่เหมือนกันกับคำบัญชาถึงที่สุดของเจ้าหน้าที่ป้องกันสมบัติพัสถานหรือศาล ซึ่งการปรับปรุงกรรมวิธีการจ่ายและชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่การลดยอดหนี้สิน แต่ว่าเป็นการจ่ายหนี้ตามค่าบัตรที่ลูกหนี้ได้รับ รวมทั้งเป็นไปตามสิทธิหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายในวิธีการทำธุรกิจการค้าธรรมดา และก็ตัวแทนขายบัตรขึ้นรถ ทั้งยังอาจจะเป็นผลให้ผู้โดยสารรับเงินเร็วขึ้นโดยไม่ต้องคอยคำร้องขอรับจ่ายหนี้ให้มีคำบัญชาถึงที่สุด ทั้งไม่มีเจ้าหนี้รายใดถกเถียงข้อแนะนำขอปรับปรุงแก้ไขแผนในส่วนนี้

3. การปรับปรุงแผนเพื่อใช้หนี้ใช้สินให้แก่เจ้าหนี้ที่มีข้อโต้เถียงในต่างถิ่นรวมทั้งประธานแผน ต้องสนทนา เพื่อเลิกข้อโต้แย้งกับเจ้าหนี้ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถ้าเกิดลูกหนี้ไม่จ่ายและชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้กรุ๊ปดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว อาจก่อให้ลูกหนี้จำต้องถูกบังคับยึดทรัพย์สินในต่างถิ่น รวมทั้งเรือบินในขณะลงหยุด ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจ อาจจะส่งผลให้กำเนิดความทรุดโทรมต่อรายได้และก็กิตติศัพท์ รวมทั้งส่งผลเสียต่อสถานะด้านการเงิน แล้วก็ความรู้ความเข้าใจสำหรับการใช้หนี้ใช้สินคืนให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูธุรกิจ ทั้งยัง ไม่ปรากฏว่าข้างผู้คัดค้านได้รับผลพวงเช่นไรต่อการปรับแต่งแผนในส่วนนี้ และไม่ได้เสนอทางแก้ไขปัญหาอันอื่นที่ดียิ่งกว่า หรือเสนอทางว่าถ้าหากว่าไม่มีการปรับปรุงแก้ไขแผนดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วจะก่อให้ประธานแผนปฏิบัติการประการใดให้กระทำบินในประเทศที่มีข้อโต้แย้งได้โดยผิดบังคับคดีแล้วก็ปัญหาได้ การปรับปรุงแผนในส่วนนี้ก็เลยเกิดเรื่องที่ต้อง

4. การปรับแต่งแผนเพื่อจ่ายและชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่มีความสำคัญอย่างที่สุดต่อการดำเนินธุรกิจของการบินไทยนั้น เจ้าหนี้ผู้ให้บริการท่าอากาศยาน ผู้ให้บริการพื้นแผ่นดินรวมทั้งผู้ให้บริการต่างๆที่จำเป็นจะต้องต่อการดำเนินธุรกิจที่กำหนดรายนามรวมทั้งเนื้อหาเงินที่ติดไว้ นับได้ว่าเป็นเจ้าหนี้ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจการค้าตามเดิมของลูกหนี้ ถ้าไม่ปรับแต่งแผน ย่อมทำให้ลูกหนี้ไม่อาจจะปฏิบัติการค้าตามเดิมถัดไปได้ และไม่บางทีอาจถือได้ว่าเป็นการทำให้เจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับจ่ายหนี้ไว้เสียเปรียบ แล้วก็เป็นไปเพื่อคุณประโยชน์สำหรับเพื่อการหาเงินมาใช้หนี้ใช้สินแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายแหล่ ก็เลยมีความสำคัญและไม่ตรงข้ามพ.ร.บ.ล้มละลายฯ อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ที่ให้ลูกหนี้เสนอรายนามเจ้าหนี้ ปริมาณหนี้สิน รวมทั้งสิ่งที่ต้องการต่อคณะกรรมการเจ้าหนี้เสริมเติมจากที่เจาะจงเอาไว้ภายในข้อแนะนำขอปรับแก้แผนเพื่อพินิจใช้หนี้ใช้สินให้แก่เจ้าหนี้เพิ่มดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้การใช้หนี้ใช้สินให้แก่เจ้าหนี้ที่ไม่กำหนดเนื้อหาดังที่ได้กล่าวมาแล้วไม่ผ่านการใคร่ครวญของห้องประชุมเจ้าหนี้รวมทั้งศาล ก็เลยให้เอาออก โดยกฎเกณฑ์ส่วนนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญ แผนส่วนอื่นๆยังบังคับได้

5. คำแนะนำขอปรับปรุงแผนส่วนแผนแก้ไขธุรกิจ คณะกรรมการดูแลสินเชื่อใหม่ และก็กฎเกณฑ์รองรับการเสี่ยงให้เจ้าหนี้ที่ถูกบังคับแปลงหนี้สินเป็นทุน รวมทั้งตั้งเงื่อนไขอันเป็นผลสัมฤทธิ์ของแผน ไม่ใช่รายการจากที่ข้อบังคับกำหนดไว้ การยกเลิกส่วนคณะกรรมการดูแลดูแลสินเชื่อใหม่ ก็เนื่องจากว่าเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินการ เนื่องจากมีคณะกรรมการเจ้าหนี้ควบคุมดูแลการกระทำงานของประธานแผนอยู่แล้ว ก็เลยไม่ทำให้คำแนะนำขอปรับแก้แผนเกลียด ส่วนแผนปฏิวัติธุรกิจนั้น ในส่วนอำนาจหน้าที่ของประธานแผนได้กำหนดให้ประธานแผนจัดแจงบริหารกิจการค้าเงินทองของลูกหนี้ให้เป็นไปตามแผนซึ่งรวมทั้งแผนธุรกิจแล้ว นอกเหนือจากนี้ในส่วนกฎระเบียบรองรับการเสี่ยงให้แก่เจ้าหนี้ถูกบังคับแปลงหนี้สินเป็นทุนแล้วก็กฎเกณฑ์ข้อตกลงที่ได้ผลสำเร็จเสร็จของแผน ที่แบงค์จังหวัดกรุงเทพ ผู้คัดค้านที่ 4 กังวลใจว่าจำเป็นต้องกำหนดให้ลูกหนี้มีสินเชื่อพอเพียง ให้เป็นข้อตกลงของผลสัมฤทธิ์ของแผนนั้น พอๆกับว่าเป็นการผูกมัดให้ประธานแผนจำเป็นต้องหาสินเชื่อในปริมาณที่สูงมากมายซะก่อน ก็เลยจะสามารถจ่ายและชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้สินเป็นทุนและก็ออกมาจากกรรมวิธีการฟื้นฟูธุรกิจการค้าได้

ซึ่งการหาสินเชื่อเป็นปริมาณสูงมากมายในขณะธุรกิจการค้าของลูกหนี้อยู่ในสภาวะมีหนี้ล้นเหลือตัวไม่ใช่เรื่องที่ทำเป็นโดยง่าย ซึ่งบางทีอาจขึ้นกับข้อจำกัดหรือข้อเรียกร้องของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินที่จะให้สินเชื่อซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถที่จะสามารถควบคุมได้ การผลิตข้อจำกัดดังที่กล่าวถึงมาแล้วก็เลยบางทีอาจเป็นการสร้างภาระหน้าที่ให้แก่ลูกหนี้ให้จำต้องก่อหนี้สิน และก็มีบทบาทจำเป็นต้องจ่ายจำนวนมากถัดไปในอนาคต การที่แผนมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการก่อหนี้สินใหม่ไว้ให้มีความกระจ่างก็พอเพียงแล้ว แต่ว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องถึงกับขนาดเอามาระบุเป็นข้อแม้ผลสัมฤทธิ์ของแผน ข้อแนะนำขอปรับปรุงแก้ไข ก็เลยมีรายการครบสมบูรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ดังนี้คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูธุรกิจ ประธาน รวมทั้งบุคลากรทุกคนมีความแน่ใจว่าการฟื้นฟูธุรกิจการค้าตามแผนฟื้นฟูธุรกิจการค้าฉบับที่ศาลเห็นดีเห็นงามในวันนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อผลดีสูงสุดของเจ้าหนี้ทุกราย และก็ขอให้เจ้าหนี้ ลูกค้า และก็คู่ค้าของการบินไทยเชื่อถือว่าการบินไทยจะกลับมาดำเนินธุรกิจรวมทั้งให้บริการอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อสมกับการเป็นสายการบินแห่งชาติที่เข้มแข็งให้คนภายในชาติภูมิใจ สร้างผลกำไรและก็การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในช่วงเวลาอันใกล้นี้

ข่าวบันเทิง5-10-65 Previous post “แอนชิลี” ใจฟูกระแสเดินแบบปัง เรียกคืนความมั่นใจ หลังเคยเจอดราม่าหนัก
เศรษฐกิจ19-10-65 Next post แบงก์ชาติญี่ปุ่น ประกาศซื้อพันธบัตรแบบฉุกเฉิน หลังเงินเยนดิ่ง ต่ำสุดรอบ 32 ปี