สุขภาพ30092

คำแนะนำสำหรับ ญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วย

คำแนะนำสำหรับ ญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วย

สุขภาพ30092

สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งป่วยไม่สามารถดูแลตนเองได้นั้น แน่นอนว่าสมาชิกในครอบครัวจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการดูแลผู้สูงอายุ เกรงว่าท่านจะไม่ได้รับความสบายในด้านต่างๆ สุขภาพ เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน คอลัมน์ “ศุกร์สุขภาพ” สัปดาห์นี้จึงมีคำแนะนำสำหรับญาติหรือผู้ดูแลมาฝากกัน

คำแนะนะในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ สุขภาพ มีดังนี้

1. การคิดในเชิงบวก สุขภาพ เพื่อการดูแลผู้ป่วยมีความสำคัญที่จะช่วยลดความเครียดแก่ผู้ดูแล ญาติและผู้ป่วยเอง เช่น ในความเป็นจริงแล้วทุกคนไม่มีใครหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยได้ การได้ดูแลซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดี เป็นการแสดงความรัก ความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดพลาดของใคร วันพรุ่งนี้ยังมีความหวัง สุขภาพ ความหวังที่จะดีกว่าในวันนี้ สร้างอารมณ์ขันกับปัญหาที่เผชิญอยู่

สัตว์เลี้ยง30092 Previous post ปอ เลิฟมีเลิฟมายด๊อก ให้เลือกผู้หญิง เลือกหมาดีกว่า
การเงิน30092 Next post ค่าเงินบาท อ่อนค่าลงเพราะเศรษฐกิจโลก