การเงิน30092

ค่าเงินบาท อ่อนค่าลงเพราะเศรษฐกิจโลก

ค่าเงินบาท อ่อนค่าลงเพราะเศรษฐกิจโลก

การเงิน30092

การเงิน นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทย การเงิน เปิดเผยถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าว่า ธปท.ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะเข้าไปดูแลตอนที่มีความผันผวนผิดปกติ เพราะไม่อยากให้กระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การเงิน แต่การดูแลจะต้องไม่ฝืนทิศทางตลาด ทั้งนี้ สาเหตุการอ่อนค่าของเงินบาทนั้นเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลก และการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ การเงิน ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเงินบาทอ่อนค่าแล้วราว 12% ซึ่งอยู่ในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น

“ธปท.ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด การเงิน และพร้อมที่จะเข้าไปดูแลตอนที่ความผันผวนผิดปกติ เพราะไม่อยากให้กระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และไม่อยากเห็นความผันผวนที่สูงเกินไป แต่การดูแลจะต้องไม่ฝืนทิศทางตลาด เพราะรู้ว่าคงฝืนไม่ได้ และไม่เหมาะสม อีกทั้งเราไม่ได้ใช้นโยบายกำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยน และไทยเองเคยมีบทเรียนจากวิกฤติปี 2540 การเงิน มาแล้ว ธปท. เองไม่ได้มีระดับในใจว่าเงินบาทจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่ แต่สิ่งที่ การเงิน ธปท.ดูคือไม่ให้เกิดความผันผวนจนส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

สุขภาพ30092 Previous post คำแนะนำสำหรับ ญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วย
ทันโลกข่าวต่างประเทศ30092 Next post ฟองก๊าซรอบหลุมดำ ที่ในใจกลางทางช้างเผือก