ม.เกริก ติดอันดับ 149 ของเอเชีย คว้ามหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม ระดับ 5 ดาว

ม.เกริก ติดอันดับ 149 ของเอเชีย คว้ามหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม ระดับ 5 ดาว

มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการจัดอับที่ 149 ของเอเชีย จากการจัดอันดับของ QS พร้อมคว้ามหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม ระดับ 5 ดาว

การศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท คอกโครัลลีไซมอนส์ Quacquarelli Symonds (QS) ได้จัดการประชุม (QS Higher Ed Summit : Asia Pacific 2022 ) ณ กรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการจัดงานประชุมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของ QS ที่ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยหลากหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วม ทั้งนี้ QS เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในระดับโลก มีการแบ่งปันข้อมูลที่ทันสมัยทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วโลก รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้กับสื่อต่าง ๆ ทั่วโลก ในปัจจุบัน QS World University Rankings ถือเป็นหนึ่งในการจัดอันที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งนี้ จากการประชุม (QS Higher Ed Summit : Asia Pacific) QS ได้เปิดเผยรายชื่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการจัดอันดับในเอเชีย ครั้งล่าสุดในปี 2023 ซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้ ได้คัดเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 760 แห่ง จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมมากกว่า 8,000 แห่งในเอเชีย ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากกว่าในปีที่ผ่านๆ มาสำหรับประเทศไทยนั้นมีมหาวิทยาลัย จำนวน 6 แห่ง ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ 150 อันดับแรกได้แก่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, มหาวิทยาลัยมหิดล,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยตัวชี้วัดในการจัดอันดับของ QS ในระดับเอเชียนั้นได้มีการพิจารณาอย่างครอบคลุมมากกว่าสิบด้านรวมทั้งด้านวิชาการและการสอน ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมที่แสดงถึงความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมทั้งการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เข้าสู่อันดับ 150 แรกล้วนแต่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ซึ่งทั้งหมดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ และมีชื่อเสียงที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และในบรรดามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกริก เป็นเพียงมหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่ได้การจัดอันดับในระดับ 150 อันดับแรกของการจัดอันดับ QS ในระดับเอเชีย และอยู่ในอันดับที่ 34 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยสถาบัน QS กล่าวว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเข้าสู่การจัดอันดับ QS จากมหาวิทยาลัยมากกว่า 30,000 แห่งทั่วโลก ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ให้ความสำคัญทางการศึกษามากขึ้น พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และมุ่งมั่นที่ในการทำงานวิจัยเชิงวิชาการมาขึ้นด้วยเช่นกัน จึงพูดได้ว่ามหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกการจัดอันดับถือว่าได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับสูงและเป็นที่ยอมรับ การจัดอันดับ QS ยังแสดงให้นักศึกษาที่สนใจในการศึกษาต่อในต่างประเทศเห็นว่ามหาวิทยาลัยเหล่านี้มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเข้ารับการศึกษา

ม.เกริก ติดอันดับ 149 ของเอเชีย คว้ามหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม ระดับ 5 ดาว

Dr. Zhang XuWei รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้ QS ได้จัดการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีรายชื่ออยู่ในการจัดอันดับ QS Stars Rankings ในปีนี้ ซึ่งเป็นระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

โดยเริ่มจากระดับ 0-5 ดาว ซึ่งจะประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั่วโลกทั้งหมด 8 ด้าน โดยในปี 2022 มีมหาวิทยาลัย จำนวน 1,200 แห่งทั่วโลกเข้าร่วมในการประเมิน และมีเพียง 83 แห่งที่ได้รับคะแนนในระดับ 5 ดาว ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในเอเชียเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 650 แห่ง ที่เข้าร่วมการประเมิน และมีเพียง 23 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการประเมินคะแนนในระดับ 5 ดาวสำหรับประเทศไทยนั้น มีมหาวิทยาลัยเพียง 3 แห่งเท่านั้น ที่ได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียโดยการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกริกได้รับความสนใจจากผู้แทนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 149 ในการจัดอันดับ QS ในระดับเอเชีย และได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว (QS Stars Rankings) ในปี 2565 ในด้านการสอน ด้านการจ้างงาน ด้านความเป็นนานาชาติ ด้านการพัฒนางานวิจัย ด้านการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ด้านการมีส่วนร่วม เป็นต้น ที่ได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว และเนื่องด้วยคะแนนรวมอยู่ในระดับห้าดาว จึงได้รับยกย่องให้เป็น “มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม ระดับ 5 ดาว (Rated Krirk University as a Five Stars Institution for Excellence)Dr. Zhang XuWei กล่าวต่อว่าผลลัพธ์ที่ได้ในวันนี้เป็นผลมาจากความพยายามอย่างไม่ลดละของคณาจารย์และนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งก็รู้สึกชื่นชมและขอบคุณในความตั้งใจทุ่มเทในการทำงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เช่นในครั้งนี้และเชื่อว่าต่อจากนี้ไปทุกท่านก็จะยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อพัฒนายกระดับการเรียนการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างประสิทธิภาพ ข่าวการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีคุณภาพดีท ดังเช่นรางวัลดังกล่าวที่เป็นความสำเร็จอีกขั้นในวันนี้ ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการทำงานในอนาคตของ บุคลากรทุกท่านที่มีความพยายาม และเชื่อว่าต่อไปมหาวิทยาลัยเกริกจะยิ่งมีการต่อยอดการพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่ดียิ่งๆขึ้นไป

โอกิลวี่ ประกาศแต่งตั้ง กำพล ลักษณะจินดา ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์คนใหม่ Previous post โอกิลวี่ ประกาศแต่งตั้ง กำพล ลักษณะจินดา ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์คนใหม่
UFABET Next post UFABET เล่นแล้วได้กำไรแบบไม่อั้น