“BIOTEC” ไฟเขียว ขายหุ้นกู้ 1,000 ล้าน

“BIOTEC” ไฟเขียว ขายหุ้นกู้ 1,000 ล้าน รองรับขยายธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น “BIOTEC” ไฟเขียวขสยหุ่นกู้ พันล้าน พร้อมอนุมัติแบ่งสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,018 ล้านหุ้น รองรับการใช้สิทธิตามเอกสารสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BIOTEC-W2) ปริมาณ 1,018 ล้านหน่วย ฝ่าต่อยอด กลีเซอรีนบริสุทธิ์ สร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต

ข่าว นายรุ่งนิรันดร ตั้งสุรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชนหรือ “BIOTEC” เผยออกมาว่า ห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายปี 2566 ตอนวันที่ 25 เดือนเมษายน 2566 ลงความเห็นอนุมัติให้บริษัทจัดแบ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปริมาณไม่เกิน 1,018,600,762 หุ้น ราคาที่ยี่ห้อไว้หุ้นละ บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามเอกสารสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BIOTEC-W2) และอนุมัติให้ออกรวมทั้งเสนอขายใบแสดงหลักฐานแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯครั้งที่ 2 (BIOTEC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ปริมาณไม่เกิน 1,018,600,762 หน่วย ตามรูปทรงการจัดสรรในอัตรา หุ้นสามัญเดิมต่อ หน่วยใบแสดงหลักฐานแสดงสิทธิฯ แล้วก็ หุ้นบุริมสิทธิเดิม ต่อ เอกสารสำคัญแสดงสิทธิฯ “สำหรับผู้ถือใบแสดงหลักฐานแสดงสิทธิ BIOTEC-W2 สามารถใช้สิทธิแปลงทั้งยังปริมาณได้แต่ละวันกระทำการท้ายที่สุดของมีนาคม ,มิ.ย. ,ก.ย. และก็ ธ.ค. ตามอายุไม่เกิน ปี 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกรวมทั้งจัดแบ่งเอกสารสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ พอๆกับ หน่วยใบแสดงหลักฐานแสดงสิทธิ ต่อหุ้นสามัญ หุ้น และก็ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทนอกนั้น ได้อนุมัติออกและก็เสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการขยายกิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และก็บริษัทในเครือ หรือใช้เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มบริษัทในเครือ หรือในธุรกิจอื่นๆสำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นแก่ไม่เกิน ปี สำหรับกลยุทธ์ทำงานในปี 2566 บริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ BIOTEC กล่าวเพิ่มว่า บริษัทฯ เดินหน้าปรับกลอุบายแบบเชิงรุกในส่วนของธุรกิจผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล แล้วก็กลีเซอรีน โดยมีการปรับปรุงต่อยอดในส่วนธุรกิจด้านกลีเซอรีน เพราะมองเห็นว่าสินค้ากลีเซอรีนบริสุทธิ์ มีดีมานด์ความอยากได้ใช้เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยตลาดในต่างแดน อาทิเช่น จีน ประเทศเกาหลี ไต้หวัน ฯลฯ ด้วยเหตุว่ากรุ๊ปประเทศดังที่กล่าวมาแล้วมีความต้องการนำกลีเซอรีน บริสุทธิ์ ไปผสมในกรุ๊ปสินค้าเวชภัณฑ์ ด้วยเหตุนั้นบริษัทฯก็เลยสบหนทางสำหรับการต่อยอดสินค้าดังที่กล่าวถึงแล้ว เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯในอนาคต

“BIOTEC” ไฟเขียว ขายหุ้นกู้ 1,000 ล้าน

ฉะนั้นเมื่อนำกลีเซอรีนดิบ ไปสู่กรรมวิธีการกลั่นออกมาเป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ เพื่อจัดจำหน่ายสำหรับใช้เป็นสารขึ้นต้นสำหรับในการสังเคราะห์สารเคมี เช่น อุตสาหกรรมของกิน เวชภัณฑ์ เครื่องสำอางค์ สบู่ 

จะสามารถสร้างเพิ่มราคากลีเซอรีนบริสุทธิ์ ได้สูงมากขึ้นกว่า เท่าตัว จากเดิมที่ขายกลีเซอรีนดิบได้ในราคาต่ำ ดังนี้ จากแผนกยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2566 นำมาซึ่งการทำให้บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 20% จากปีกลายที่มีรายได้ 4,455 ล้านบาท แล้วก็มีผลกำไรสูงอยู่ที่ 163 ล้านบาท นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯได้สยายปีกต่อยอดธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานตอบแทนจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยปัจจุบัน ศึกษาเล่าเรียนการลงทุนในโครงงานปรับปรุงแล้วก็นำเข้าลิเธียมแบตเตอรี่ จำพวก Solid-state battery เพื่อเป็นระบบเครื่องมือเก็บกักพลังงานจากแสงอาทิตย์สำหรับในการใช้งานในภาคครอบครัว รวมทั้งสถานีชาร์ตสำหรับรถยนต์กระแสไฟฟ้าตามสถานีน้ำมัน รวมทั้งในอนาคตจะด้วยกันเรียนรู้ในเฟส 2 ในความร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างโรงงานประกอบองค์ประกอบ Battery Energy Storage ในประเทศไทย การที่บริษัทฯลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนวน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ข่าวเศรษฐศาสตร์ เหตุเพราะบริษัทฯมองเห็นถึง หัวข้อการเปลี่ยนของลักษณะของอากาศ รวมทั้งการลดการปลดปล่อยก๊าสสภาวะเรือนกระจก ที่มีการเน้นการสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานเวียนที่สะอาด แทนการพึ่งพาอาศัยขั้นตอนการผลิตแบบเดิมจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับมลพิษแล้วก็สภาพแวดล้อม ทั้งยังเป็นการลดภาระหน้าที่ค่าไฟสำหรับที่พักให้แพงลดลง ที่สำคัญ ยังส่งเสริมจุดมุ่งหมายบริษัทฯเติบโตรวมทั้งปรับปรุงสู่ความคงทนในระยะยาว เนื่องจากว่าการเข้าไปลงทุนดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นการกระจัดกระจายการเสี่ยงจากความเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล รวมทั้งลดการเสี่ยงที่อาจจะมีการเกิดขึ้นจากการคั่นแซงของธุรกิจยานยนต์กระแสไฟฟ้า (EV) ในอนาคต

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : โลกถึงยุคหลายขั้ว

ขอผ่อนซื้อสมุดคัดจีนเพราะเงินไม่พอ โตขึ้นอยากเป็นมัคคุเทศก์ Previous post เปิดใจเด็กหญิง ขอผ่อนซื้อสมุดคัดจีนเพราะเงินไม่พอ โตขึ้นอยากเป็นมัคคุเทศก์
เจาะกรุสมบัติผู้ครอบครอง New Balance ที่จริงเป็นอภิมหาเศรษฐีร่ำรวยโอฬาร Next post เจาะกรุสมบัติผู้ครอบครอง “New Balance” ที่จริงเป็นอภิมหาเศรษฐีร่ำรวยโอฬาร