Meta-AWS เห็นพ้อง กำกับดูแล บ.เทค รัฐต้องหาจุดสมดุล ปกป้องประชาชน

Meta-AWS เห็นพ้อง กำกับดูแล บ.เทค รัฐต้องหาจุดสมดุล ปกป้องประชาชน โดยไม่ฉุดรั้งนวัตกรรม

Meta และ Amazon Web Services เห็นพ้อง กำกับดูแล บ.เทค รัฐต้องหาจุดสมดุลว่าทำอย่างไรจึงจะปกป้องประชาชนโดยไม่ฉุดรั้งพลังของนวัตกรรม

เศรษฐศาสตร์ ในงาน APEC CEO Summit 2022 จัดขึ้นโดย สภาที่ปรึกษาธุรกิจ APEC หรือ ABAC โดยเป็นการประชุมของภาคเอกชนทำหน้าที่ให้คำแนะนำเชิงนโยบายแก่ผู้นำของประเทศต่างๆ ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และในส่วนของข้อเสนอแนะด้านนวัตกรรม เป็นการพูดคุยในหัวข้อ Innovation Next Frontier โดยมี ไซมอน มิลเนอร์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บริษัท เมตา แพลตฟอร์มส์ (Meta) และไมเคิล พังก์ รองประธานด้านนโยบายสาธารณะ เอมะซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) เป็นผู้ร่วมอภิปรายการเสวนาครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปที่การเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลบริษัทเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ ซึ่งทั้ง Meta และ AWS มีความเห็นตรงกันว่า เป็นภารกิจที่ท้าทายของรัฐบาลในการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และหาจุดสมดุลว่าทำอย่างไรจึงจะปกป้องประชาชนโดยไม่ฉุดรั้งพลังของนวัตกรรมไมเคิล พังก์ รองประธานด้านนโยบายสาธารณะ เอมะซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) กล่าวว่า การกำกับดูแลเป็นเรื่องท้าทายของรัฐบาลทั่วโลก โดยบทบาทของรัฐบาลต้องทำให้เรื่องซับซ้อนนั้นง่ายขึ้น และจัดการปัญหาให้เล็กลง

Meta-AWS เห็นพ้อง กำกับดูแล บ.เทค รัฐต้องหาจุดสมดุล ปกป้องประชาชน

 การคุ้มครองด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ดังนั้นรัฐบาลต้องมีการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันกับภาคเอกชน

ด้านไซมอน มิลเนอร์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เมตา แพลตฟอร์มส์ (Meta) กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลทั่วโลก โดยช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งแต่ละประเทศจะมีภารกิจในการดำเนินนโยบายที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเราต้องให้รัฐบาลเข้าใจว่าใครทำอะไรบ้าง ให้แนวคิดในการออกตัวบทกฎหมายที่จะมากำกับดูแล ทั้งเรื่องของข้อมูล ความปลอดภัย รวมถึงความเป็นส่วนตัว ทำอย่างไรเราถึงเดินไปด้วยกันได้ ทั้งภาคธุรกิจเล็กและใหญ่ APEC มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการหา base practice ข่าวเศรษฐศาสตร์ เราไม่จเป็นต้องสร้างสิ่งใหม่เสมอ แต่เราสามารถหาตัวอย่างจากสิ่งเดิมที่ทำได้ดี โดยหาข้อตกลงร่วมกัน เลือกบางอย่างที่สามารถทำได้ และภาคธุรกิจมองว่ามันกำลังมีปัญหา

วันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก กอดลูกแบบเนื้อแนบเนื้อเหมือนแม่จิงโจ้ Previous post วันทารกเกิดก่อนกำหนดโลก : กอดลูกแบบเนื้อแนบเนื้อเหมือนแม่จิงโจ้ เพิ่มโอกาสรอดชีวิตของทารกคลอดก่อนกำหนด
มหัศจรรย์เทศกาลความสุขกับ Swarovski Next post มหัศจรรย์เทศกาลความสุขกับ Swarovski